UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Cílem části I modulu 13 Uplatnění na trhu práce s názvem Uplatnění na trhu práce je poskytnout znalosti o fungování trhu práce především z pohledu praxe.

Tato část postihuje hlavní aspekty fungování trhu práce, jako jednoho z trhů výrobních faktorů Značná část je věnovaná problematice osobní kariéry a technikám hledání zaměstnání. Část opory je věnována problematice politiky zaměstnanosti realizované v zemích Evropské unie a v České republice. V této části se modul dostává do praktičtější roviny. Získané znalosti můžete dobře uplatnit při své každodenní praxi. V jednotlivých tématech tak získáte znalosti o problematice hledání zaměstnání, systému služeb zaměstnanosti v České republice a také o konkrétních programech aktivní politiky zaměstnanosti uplatňovaných na českém trhu práce. 

V závěrečných částech se seznámíte s „Informačním systémem o průměrném výdělku“, s „Integrovaným systémem typových pozic“ a možnostmi konkrétního využití těchto produktů na trhu práce. Věřím, že pochopení a zvládnutí této praktické části přispěje k Vašemu lepšímu uplatnění se na trhu práce.

Velkou výhodu při studiu tohoto předmětu budou mít ti studenti, kteří se již na trhu práce pohybují a s mnoha dále vysvětlovanými jevy se setkali, případně setkávají. Zde je dobré konfrontovat vlastní zkušenosti se studovanou teorií na jedné straně, případně využít nabyté znalosti při svém konkrétním rozhodování a vystupování na reálném trhu práce na straně druhé.Výukové materiály naleznete v sekci Materiál ke stažení.

Autoři studijního materiálu