TVŮRCE SYSTÉMU

Vážené studentky, vážení studenti,

dostáváte do rukou Studijní oporu dílčí části modulu Tvůrce systémů, tedy dokument, který pro Vás představuje velmi důležitý výukový materiál. Jak už vyplývá z názvu, o tento obsáhlý materiál se můžete „opřít“. Při studiu modulu Tvůrce systémů, získáte mnoho užitečných a zajímavých informací z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

V tomto materiálu jsou uvedeny všechny potřebné informace týkající se obsahu modulu, jsou popsána všechna témata, která budou probírána a procvičována v rámci výuky.

Každá kapitola obsahuje definované cíle, tj. přesně uvádí, co budete umět, čeho budete schopni a co pro prostudování kapitoly a vypracování úkolů získáte. Tyto informace budete moci použít rovněž pro vlastní kontrolu a sebereflexi.

Zadaným úkolům a kontrolním otázkám věnujte pozornost a zpracovávejte je pečlivě, po vypracování vám umožní ihned zprostředkovat zpětnou vazbu, jak jste obsah dané kapitoly pochopili a na kolik rozumíte prostudovanému tématu.

Studijní opora však není jediným studijním materiálem, který je vhodné a potřebné k úspěšnému absolvování modulu prostudovat. I když je poměrně podrobná, nezahrnuje celý rozsah a obsah modulu. Při studiu je rovněž nutné využívat i další odbornou literaturu, na které tato opora v jednotlivých kapitolách odkazuje.

Pozorně si tuto studijní oporu prostudujte. Pokud budete postrádat nějakou informaci, či Vám nebude něco jasné, zeptejte se příslušného vyučujícího.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při náročném procesu studia a získání spousty praktických dovedností a důležitých znalostí a souvislostí ve studovaném modulu. Výukový materiál naleznete v sekci Materiál ke stažení

 Autoři výukových materiálů