PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

Vážené studentky, vážení studenti.

Internet je dnes nejvíce se dynamicky rozvíjející medium. Jeho přednosti jsou jasně dané – rychlost sdílení informací, geografiká neomezenost, dosažitelnost a další. Aby dnešní podnikatel uspěl ve své oboru, musí se o internet, jako o zdroj informací a marketingové medium zajímat s maximální péčí. Abyste se v moři informací o technických a technologických aspektech vyznali, připravili jsme pro Vás základní studijní oporu pro dílčí cast IT v podniku – Programování business aplikací. Věříme, že dané informace budou pro Vás odrazným můstkem pro hloubější prozkoumání této problematiky a pochopení všech souvislostí týkajících se návrhu, tvorby a optimalizace internetových aplikací či prezentací.

Vzhledem k tomu, že internet a jeho technologie se vyvíjí obrovským tempem, berte prosím tento text jako základní osnovu potřebných informací. Aktuální informace k jednotlivým tématům můžete čerpat z uvedených odkazů na (jak jinak) internetové zdroje – ať již se jedná o oficiální prezentace jednotlivých nástrjů či technologií, tak I zajímavé blogy předních osobností či firem zabývajících se internetovým marketingem či optimalizacemi.

Závěrem nezbývá než popřát hodně štěstí při absolvování modulu „IT v podniku“ a hlavně hodně zábavy během získávání spousty nových a jistě užitečných znalostí. Výukové materiály naleznete v sekci Materiály ke stažení

 

Autoři výukových materiálů