PRÁVO V PODNIKÁNÍ

Právo je jedním ze základních nástrojů formování a regulace vztahů ve společnosti. Jeho řádné fungování je závislé nejen na kvalitě právních předpisů, jejich správné aplikaci kompetentními orgány, ale také na tom, jak dobře lidé právo znají a ve své každodenní činnosti využívají. Znalost práva  je ale u většiny lidí stále na poměrně nízké úrovni. V praxi však platí, že neznalost zákona neomlouvá. Nikdo se proto nemůže zprostit odpovědnosti za své jednání odkazem na to, že zákon nezná.

Předkládaná studijní opora si proto klade za cíl poskytnout Vám základní informace o principech fungování našeho právního řádu a jeho nejdůležitějších právních institutech tak, abyste získali základní orientaci v systému českého práva a byli schopni samostatně řešit jednoduché právní  problémy, se kterými se běžně setkáte v osobním životě či při realizaci své podnikatelské činnosti. Cílem dílčí části  „Daně“ je pak poskytnout  obsahově komplexní informace v oblasti daní a daňové politiky České republiky v úzké vazbě na praktické příklady a konstrukce výpočtu dílčích daňových povinností podle jednotlivých druhů daní podnikající fyzické nebo právnické osoby. Výukové materiály naleznete v sekci Materiály ke stažení

„Neznalost zákona neomlouvá“ by mělo být hlavním mottem, se kterým byste měli přistoupit ke studiu modulu „Vlastník“.

Autoři výukových materiálů