POKROČILÉ FINANCE A OBOROVÁ SPECIALIZACE

Vážení studenti,

finance jsou v dnešním světě stále diskutovanějším pojmem. Podnikání na finančních trzích je pak v řadách laické veřejnosti chápáno jako synonymum velkých zisků a velkého rizika. Finanční trhy ovšem nejsou jakousi novodobou obdobou rulety nebo hracích automatů, ale pro člověka znalého a orientujícího se v základních pojmech i legislativě, může být zajímavým doplňkem k vlastní podnikatelské činnosti, případně hlavním podnikáním. Stejně tak řízení financí ve vlastním podnikání nemůže být jen okrajovou nutností, či nutným podnikatelským “zlem”.

Modul „Pokročilé finance“ Oborová specializace 1 je vyučován až nyní ve třetím ročníku, je tedy zřejmé, že zkušenosti se studiem již máte a máte také možnost navazovat na vědomosti a dovednosti nabyté v předchozích ročnících studia. Toto je v modulu Oborová specializace 1 nezbytné. Pokud jste ještě dokonale nezvládli modul Správce, je více než pravděpodobné, že nebudete moci s úspěchem absolvovat ani tento modul. Pro zvládnutí tak náročného modulu, jakým Oborová specializace 1 bezesporu je, jsou základní znalosti z předchozích ročníků prostě nezbytností.

Nicméně dost už “strašení”. Po absolvování modulu Oborová specializace 1 budete mít konečně završeno vaše bakalářské vzdělání v oblasti financí a tato oblast již pro vás nebude neznámou a neprozkoumanou veličinou.

Seznámíte se s možnostmi a záludnostmi finančních trhů, budete umět definovat všechny cenné papíry a budete také vědět kde a jak s nimi obchodovat. Budete schopni posoudit finanční zdraví podniku. Naučíte se zhodnotit a posoudit jednotlivé investice. Naučíte se řídit náklady a kalkulovat cenu. Získáte vědomosti potřebné ke controllingovému řízení podniku. Taktéž plánování financí vám po absolvování modulu nebude cizí. To vše završíte zdokonalením podvojného účtování.

Studijní opora v žádném případě nenahrazuje povinnou literaturu, ani prezenční výuku v rámci konzultací. Studijní opora má být pro Vás jakousi pomůckou k rozpoznání důležitých a zásadních znalostí a dovedností, jejichž detaily pak naleznete v příslušné povinné literatuře. Spolu s povinnou literaturou je studijní opora dostatečnou pomůckou k samostudiu předmětu. S oporou pracujte svědomitě a opotřebovávejte ji dle libosti, dopisujte si poznámky, podtrhávejte, vepisujte čísla stránek z povinné literatury, jen tak získáte cenný studijní materiál, ze kterého se Vám bude dobře učit a ke kterému se budete i v praxi vracet.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu, i mnoho příjemné samostatné práce s touto studijní oporou. Při aplikaci získaných poznatků v praxi pak mnoho finančních i podnikatelských příležitostí.

 

Výukové materiály naleznete  v sekci Materiály ke stažení 

Autorka výukového materiálu