PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

Vážení studenti, čtenáři,

do rukou se Vám dostává opora k volitelnému modulu Podnikání v cestovním ruchu. Tato opora by Vám ve dvou obšírnějších a komplexně zaměřených kapitolách měla, nabídnou základní informace k problematice podnikání v perspektivním a důležitém sektoru států s vyspělými ekonomikami – v cestovním ruchu.

V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny informace a znalosti, které jejím prostudováním získáte. Součástí každé kapitoly, je také část věnovaná kontrolním otázkám a nezbytnou součástí je také zadání dílčích aktivit pro získání zápočtu z Vámi zvoleného modulu.

Věřím, že prostudováním opory s využitím doporučené literatury a praktickou aplikací těchto teoretických poznatků při zpracování úkolů, získáte konkrétní znalosti a dovednosti pro jejich “nebojácné” využití v praxi, třeba při realizaci samostatné podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu.Studijní materiály naleznete v sekci Materiály ke stažení

 

Autorka výukového materiálu