OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

Tato část modulu se zabývá oceňováním jednotlivých hlavních složek podnikání s cílem dosažení aktuální informace o majetkové hodnotě podniku s ohledem na relevanci aktuální údaje pro finanční rozhodování manažera. Kvalifikované finanční rozhodování je podmíněno dostatečnými a kvalitními informacemi, vycházejícími zejména z účetních výkazů a aktuálního ekonomického vývoje. Pro správné finanční řízení a rozhodování má prvořadý význam pochopení vazeb jednotlivých účetních a ekonomických údajů a jejich vliv na hodnotu v jednotlivých segmentech podnikového majetku. Tento předmět je indisciplinární a jako takový nemůže existovat jako izolovaná disciplína, neboť úzce navazuje na účetnictví, kalkulace a náklady, controlling, daně, finance a další oblasti. Studijní opora je stručným shrnutím základních informací a principů oceňování složek podnikání, obsahuje poznatky z praxe, které praktickým způsobem budou doplňovat obsah teoretické části učebního textu. Cílem tohoto studijního materiálu je vysvětlení základních pojmů a principů, avšak je žádoucí, aby si studenti dle pokynů v opoře rozšířili a dohledali potřebná témata i v jiných literárních zdrojích, které jsou v opoře uvedeny. Studijní materiály naleznete v sekci Materiál ke stažení

Autor výukového materiálu