OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ

Studijní opora k modulu Obchodní podnikání. Studijní opora, spolu s průvodcem studia a sylabem modulu, vám pomůže prokousat se problematikou managementu obchodních podniků. Studium modulu Obchodního podnikání úzce navazuje na předchozí stadium modulu Prodejce, Podnikatel, Manažer a dalších.

Celý modul Obchodní podnikání rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti obchodního podnikání. Vzhledem k rostoucímu významu obchodu pro ekonomiku země je stadium problematiky obchodního podnikání velmi aktuální a potřebné. Významnost obchodního podnikání je také dána tím, že většina nově zakládaných podnikatelských subjektů se právě zabývá obchodní činností.

 Cílem modulu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu obchodních podniků a realizací mezinárodních obchodních operací.

K rozvoji znalostí a dovedností studentů slouží příklady a případové studie, se kterými se studenti setkají během studia modulu Obchodní podnikání. Řešení těchto příkladů a případových studií má studentům simulovat skutečné obchodní případy a problémy běžně řešené v podnikatelské praxi.

                                                                                                

                                                                                                                                       Autorka