MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ

Vážené studentky, vážení studenti,

právě máte možnost číst Studijní oporu dílčí části modulu Mezinárodní podnikání, tedy dokument, který pro Vás představuje velmi důležitý studijní materiál. Jak už vyplývá z názvu, o tento obsáhlý materiál se můžete „opřít“ při studiu zajímavého modulu Mezinárodní podnikání.

Naleznete zde všechny nezbytné informace týkající se obsahu modulu, tzn., jsou zde uvedena a popsána všechna témata, o kterých budeme v rámci výuky hovořit a která budeme procvičovat.

Pro Vaši vlastní kontrolu obsahuje každá kapitola definované cíle, tj. přesně uvádí, co budete umět, čeho budete schopni a co pro prostudování kapitoly a vypracování úkolů získáte.

Zmíněné úkoly a kontrolní otázky vypracovávejte s velkou vážností, dokáží vám totiž ihned zprostředkovat zpětnou vazbu, jak jste obsah dané kapitoly pochopili a na kolik rozumíte prostudovanému tématu.

Studijní opora však není jediným studijním materiálem, který budete muset k úspěšnému absolvování modulu prostudovat. Přestože je poměrně podrobná, nezahrnuje celý rozsah a obsah modulu, proto je při studiu nutné využívat i další odbornou literaturu, na které tato opora v jednotlivých kapitolách odkazuje.

Pečlivě si tento studijní materiál prostudujte. Pokud budete postrádat nějakou informaci, či Vám nebude něco jasné, zeptejte se příslušného vyučujícího.

Přeji Vám mnoho úspěchů při náročném procesu studia a získání spousty praktických dovedností a důležitých znalostí. Výukové materiály naleznete v sekci Materiály ke stažení

 

Autorka výukového materiálu