LOGISTIKA A JAKOST

Vážené studentky, vážení studenti,

dostává se Vám do rukou jeden ze studijních materiálů, které Vás budou provázet studiem na vysoké škole. Tato studijní opora Vám představí modul Logistika a jakost, který je nedílnou součástí studijního programu Ekonomika a management na VŠP, a.s.

Obsah modulu LOGISTIKA A JAKOST rozšiřuje oblast managementu o problematiku principů, obsahu a poslání logistiky v podnikové sféře. Modul přibližuje znalost logistické regulace zásob a znalost principů logistických informačních systémů. Objasňuje pochopení logistické účasti v procesním řízení jakosti podniku.

Studijní opora představuje základní studijní materiál pro studenty kombinovaného studia. Tento studijní materiál slouží jako „opora“ při studiu, tzn., nenahrazuje studium dalších zdrojů, které jsou součástí každé kapitoly. Text opory můžete doplňovat právě informacemi, které získáte v rámci konzultací z výkladu vyučujícího a zpracováním a vyřešením různých typů úkolů, které jsou rovněž součástí každé kapitoly. 

Výukový materiál modulu Logistika a jakost naleznete v sekci - materiály ke stažení

autor výukového materiálu