INTRAPODNIKÁNÍ: KREATIVITA, INOVACE A PODNIKÁNÍ V ORGANIZACÍCH

Globální ekonomika přináší dramatické změny pro organizace i celá odvětví. Hlavní výzvou je nalezení a budování konkurenční výhody. Tu mohou zajistit jedině neustálé inovace a nové ideje. Jsou to jednotlivci, nikoli organizace, kteří přicházejí s novými nápady. Žádnou příležitost nenašla organizace, vždy je to pracovník této organizace. Nové století je vnímáno jako století založené na inovacích. Důraz na podnikání a podnikavost se projevil v rozvoji podnikavé ekonomiky.

Firmy si dnes uvědomují, že stejná podnikavost, jaká stojí za vznikem nových úspěšných podniků, může být uplatňována také v rámci existujících firem. Pojem intrapodnikání poprvé použil Girrord Pinchott ve své knize Intrapreneuring (1985). Intrapodnikání tak v angličtině tvoří složení „intra“ (vnitřní) a „preneurship“ (odvozeno z pojmu „entrepreneurship“, tedy podnikání). Pinchottova práce nabídla jako první návod a doporučení pro pracovníky organizací, jak přicházet a realizovat nové nápady v rámci stávajících organizací.

Někteří odborníci se domnívají, že tyto pojmy se vzájemně vylučují. Podle nich uvnitř organizace nelze podnikat. Řada úspěných manažerů však více připouští, a snaží se i praktikovat, skutečnost, že lidé přicházejí s inovacemi a nápady. V poslední době roste v zahraničí zájem o intrapodnikání jakožto možnosti zvyšování úspěchu organizace se zakládáním nových podnikatelských aktivit. Tyto snahy však často narážejí na tradiční způsoby uvažování a organizace.

Tento studijní materiál poskytuje základní obraz intrapodnikání obecně. Dále se zaměřuje na osobnost intrapodnikatele, inovacím ze strany zaměstnanců. Vychází z jedné z definic intrapodnikání, podle které je intrapodnikání iniciativa pracovníka, vycházející zespoda organizace, směřující k uchopení něčeho nového; inovace, se kterou přicházejí podřízení sami od sebe, aniž by o to byli žádáni, aniž by se očekávala, nebo dokonce aniž by ji vedení společnosti povolilo.

Pokud se, tak je napsáno v názvu dílčí části modulu, se intrapodnikatelem/kou, pomůžete tím sami sobě, organizacím, ve kterých pracujete a také širšímu společenství.Výukové materiály naleznete v sekci Materiály ke stažení

Mottem kurzu je výrok Rogera Babsona (1875-1967):

“The world as a whole benefits most when you do something new or when you do it better or differently."

Takže pojďme na to.

autor výukových materiálů