CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Vážení student čtenáři,

Do rukou se Vám dostává opora k druhé části volitelného modulu Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách – Podnikání ve volnočasových aktivitách.  Tato opora by Vám ve 3 obšírnějších a komplexně zaměřených kapitolách měla, nabídnou základní informace k problematice podnikání v perspektivním a důležitém sektoru, který je nedílnou součástí cestovního ruchu – to je podnikání ve volnočasových aktivitách.

V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny informace a znalosti, které jejím prostudováním získáte. Součástí každé kapitoly, je také část věnovaná kontrolním otázkám a nezbytnou součástí je také zadání dílčích aktivit pro získání zápočtu z Vámi zvoleného modulu.

Věřím, že prostudováním opory s využitím doporučené literatury a praktickou aplikací těchto teoretických poznatků při zpracování úkolů, získáte konkrétní znalosti a dovednosti pro jejich “nebojácné” využití v praxi, třeba při realizaci samostatné podnikatelské činnosti v oblasti volnočasových aktivit.

autorka výukových materiálů