BUSINESS MODELOVÁNÍ

Vážení studenti,

před Vámi stojí úkol absolvovat modul Business modelování. Cílem tohoto modulu je seznámení se základy procesního řízení a modelování informačních procesů v podniku. Další kapitoly modulu jsou věnovány popisu principů metod tvorby podnikového IS, včetně jejich vymezení a obecným principům jejich nasazení.  Využitím výše popsaných principů v praxi lze dosáhnout efektivního řízení informačních služeb v podnicích. Součástí modulu je i přehled jednotlivých metodik řízení projektů IS v podnicích, včetně podrobného zpracování modelu uživatelských požadavků.

Pro srozumitelné, příjemné a zajímavé chvíle strávené s tímto modulem jsem ho pro Vás zpracoval ve formě studijní opory. Vytvořený průvodce je Vaším pomocníkem, který Vám usnadní absolvování modulu. Při cíleném a koncentrovaném studiu tohoto modulu brzy dosáhnete požadovaných výsledků Vaší práce, z tohoto důvodů doporučujeme, abyste jednotlivé kapitoly procházeli systematicky a důkladně. Cílem mé snahy je usnadnit Vaši práci, proto jednotlivé kapitoly na sebe navazují a bylo by neefektivní a bezúčelné přeskakování kapitol, či jejich povrchní procházení.

Závěrem Vám přeji mnoho příjemných chvil strávených při studiu tohoto kurzu. Nezapomínejte na to, že jako pedagogové jsme tady pro Vás, a proto je třeba s námi rovněž komunikovat.Výukové materiály nalezenete v sekci Materiál ke stažení

Děkuji a přejeme Vám ještě jednou hodně úspěchů při studiu.

 

Autoři výukových materiálů