BUSINESS FINANCE

Vážené studentky, vážení studenti,

pokud začnete číst tuto publikaci, je vice než pravděpodobné, že jste si v rámci studia 3. ročníku zvolili specializaci Business Finance. Jedná se o specializaci, jejíž obsahová náplň (alespoň pokud se týká její první části studované v zimním semestru) zajímá prakticky každého z nás. Umět zhodnocovat a řídit vlastní peníze tedy osobní finance je dovednost, která nedílně patří nebo by patřit měla do našeho života.  Že tomu tak není a podmiňovací způsob je plně na místě, dokládají zvyšující se počty osobních bankrotů, které jsou zapříčiněny “nezdravým” nebo chcete-li nerozumným finančním chováním. Skutečnost, že tuzemská finanční gramotnost není na nejlepší úrovni, dokládá I snaha státu prostřednictvím realizací nejrůznějších tematicky zaměřených projektů nežádoucí stav zvrátit. Dokáže stát v této záležitosti účinně zafungovat? Instituce, kterou mj. charakterizuje dlouhodobý deficit vlastního rozpočtu, má účinně radit svým občanům? Připomeňme tradiční – “ryba páchne od hlavy”. Je to tedy na nás samotných. Otázkou zůstává, kde a kdy by finanční vzdělávání mělo začít. Rozhodně v rodinách, rozhodně v útlém dětství. Ale jak to zařídit, když jsou to právě dnešní rodiče, kteří se dostávají do dluhových pastí, kteří nekontrolovaně podléhají tlakům konzumní společnosti, reklamě …? Následuje stejně problematické pokračování.  Jsou vždy učitelé v mateřských a základních školách dobrými finančníky? Problém zřejmě nevyřeší ani tento studijní materiál. Tak ambiciózní není. Jeho úloha je poněkud odlišná. Kromě proniknutí do tajů a zákoutí osobních financí v očekávaném rozsahu si klade za cíl seznámit Vás také s možnostmi podnikání v segmentu. Pokud budou existovat peníze nebo jejich ekvivalenty, vždy bude potřeba odborníků, kteří “se vyznají”. Jedná se o trh, který je dlouhodobě zajímavý.

Opora obsahuje také několik prvků k procvičování i k zamyšlení. Není ani nemůže být vyčerpávající, už jen proto, že se jedná o oblast velmi dynamickou a rychle se vyvíjející. Ale právě to ji činí tak zajímavou. Využijte skutečnosti, že problematikou Vás budou provázet ti, které osobní finance “živí”, a opravdově konzultujte, diskutujte nad předloženými tématy.

Přejeme Vám řadu pěkných zážitků, možná i příjemných překvapení a především obohacení vašich financí. Výukové materiály naleznete v sekci Materiál ke stažení.

Autorky výukového materiálu