BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE, BAKALAŘSKÝ SEMINÁŘ

Tato studijní opora představuje jeden z klíčových dokumentů pro úspěšné absolvování bakalářského studia na Vysoké škole podnikání, a. s.

Vedle základů vědecké metodologie a oblasti výzkumu se studenti podrobně seznámí s problematikou bibliografických citací a finální fází svého studia v podobě odevzdání a obhajoby bakalářské práce.

Výukový materiál naleznete v sekci Materiál ke stažení

 

Autoři výukového materiálu