Zpráva z workshopu č. 3

31.1.2012

Ve dnech 26. - 27. ledna 2012 proběhl workshop č.3. Účastníky workshopu byl jednak projektový tým, vedení Vysoké školy podnikání, prorektoři, ale především pedagogové podílející se na zpracování výukových materiálů (Expert garant modulu). Zázemí pro pracovní jednání nám poskytla EuroAgentura Hotel Terasa, Frýdek - Místek.

Pracovní jednání bylo rozděleno na dva dny. První den bylo hlavním manažerem projektu prezentováno průběžné zhodnocení a celková analýza výsledků I. etapy pilotního ověření výukových modulů v rámci plnění klíčové aktivity 02. Dále byla prezentován Metodika pilotního ověřování nových výukových modulů, včetně obsahu formuláře závěrečné zprávy lektora. Hlavním manažerem projektu byla přezentována dílčí analýza vyhodnocení pilotního ověření výukových modulů projektovým partnerem Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Byla vedena diskuze k dílčí analýze vyhodnocení pilotního ověření výukových modulů lektory pro pilotní ověření zpracovaných modulů u VŠP, kterou prezentovala  Expertka - garantka obsahu projektu.

Dalšími body programu byla:

- Prezentace Studie o modulárním členění výuky, včetně dobrých příkladů z oblasti podnikání, zpracované partnerskou školou UJAK

- Příprava pilotního ověření výukových modulů ve II. etapě

- Příprava a zpracování evaluačních formulářů

- Modulární systém výuky v návaznosti na kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System) a certifikaci „ECTS label“ 

Následující den byl věnován analýzám výsledků pilotního ověřeníu u jednotlivých zpracovaných výukových modulů v celkovém počtu 14. Ke každému výukovému modulu byla vedena diskuze na základě získané zpětné vazby z pilotního ověřování.

Fotodokumentaci z workshopu naleznete na záložce Fotogalerie