Zpráva z workshopu č. 2

2.12.2011

Dne 29.11. 2011 proběhl v režii báječného organizačního zajištění partnerské školy Univerzity Jana Amose Komeského, s.r.o. Praha workshop č.2, kterého se zúčatnili zástupci projektových týmů obou vysokých škol.

V průběhu celodenního projektového programu byla prezentována zpracovaná metodika  pro tvorbu vlastních výukových modulů na VŠP, a. s. a v následné diskuzi k tématu byly prezentovány zkušenosti se zpracováním konkrétních dílčích modulů.
Následně byl hlavním manažerem projektu prezentován návrh metodiky pro proces interní evaluace výukových modulů, který byl po krátké diskuzi shválen a přijat.
Členka projektového týmu VŠ UJAK prezentovala studii o modulární členění výuky, včetně podrobným popisem dobrých příkladů z oblasti podnikání.

V odpolední části workshopu proběhlo hodnocení plnění klíčových aktivit v průběhu I. až III. monitorovacího období, byly diskutovány plánované projektové aktivity pro období prosinec 2011 – září 2012, vedena diskuze k organizačním, finančním a řídícím projektovým aktivitám pro další období

Zástupci VŠP, a.s. seznámili partnerskou školu s plněním monitorovacích indikátorů v souladu se změnami 3. verze Metodiky monitorovacích indikátorů ze dne 22. 8. 2011