Ukončeno pilotní ověření výukových modulů

1.6.2012

Posledním květnovým dnem byla zdárně dokončena realizace II. etapy pilotního ověření výukových modulů vyučovaných v letním semetru akademického roku 2011/12 na Vysoké škole podnikání. V měsíci červnu bude projektovým týmem ve spolupráci s garantem programu, garanty oboru a prorektorem pro vědu a obsah výuky prováděna analýza závěrečných zpráv lektorů pilotního ověřování. Na základě akceptovaných připomínek budou prováděny drobné korekce výukových materiálů ve spolupráci s Experty garanty modulu. Závěrečnou zprávu a vyhodnocení pilotního ověřování naleznete stránce AKTIVITY, záložce Pilotní ověřování výukových modulů a školení vyučujících pro výukuv modulárním systému.