Ukončení I. etapy realizace klíčové aktivity Pilotní ověření výukových modulů

27.1.2012

Dle harmonogramu projektových aktivit byla na konci ledna 2012 ukončena realizace klíčové aktivity Pilotního ověření zpracovaných výukových modulů, která je založena na praktickém ověření využitelnosti nově vzniklých výukových modulů u cílové skupiny studentů prezenčního a kombinovaného studia (monitorovací indikátor 07.41.55, 07.41.30).

Cílem bylo otestovat výukové materiály na vybraných účastnících cílových skupin a realizovat tak zpětnou vazbu jednak ve formě testování a měření zvýšení úrovně klíčových dovedností, ale i ve formě subjektivního hodnocení samotnými účastníky testování. Realizace pilotního ověřování zahrnovala jednak přímou výuku, tak samostatnou práci, prezentaci a workshopy a probíhala dle vypracované metodiky Pilotního ověřování se kterým byli lektoři pilotního ověření seznámeni.

Na pilotním ověřování výukových materiálů Vysoké školy podnikání se podílel i partner projektu Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Jeji zpracované podklady se tak staly přínosem pro vyhodnocení zpětné vazby studentů i pedagogů partnerské školy.

Pilotní ověřování proběhlo pouze u výukových modulů vyučovaných dle rozvrhu V zimním semestru akademického roku VŠP. Další pilotní ověření proběhne dle harmonogramu v měsící květnu 2012.