Školení vyučujících pro výuku v modulárním systému

24.2.2012

Součástí klíčové aktivity 03 Pilotního ověřování výukových modulů je také proškolení vyučujících pro výuku v modulárním systému. Dne 23.2. 2012 bylo realizováno školení v sídle společnosti Erudite, k.s. Ostrava.

Pedagogové Vysoké školy podnikání byli seznámení školitely z partnerské školy Jana Amose Komenského Praha s koncepcí modulárního systému (training - to traines model).

Byly prezentovány tato témata, ke kterým byla vedena bouřlivá diskuze mezi pedagogy a školitely:

- Přístup k tvorbě modulů a návaznosti na studijní opory pro účely výuky -Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

- Kompetence v širším edukačním kontextu – úvod do problematiky - doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

- Kompetence pro podnikání a podnikavost -doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

- Rozvoj vybraných kompetencí prostřednictvím myšlenkových map, ukázky, praktická cvičení, diskuze k tématu - Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

Fotodokumentaci z konání naleznete ve fotogalerii