SEMINÁŘ

12.5.2011

Ve dnech 26. - 27. ledna 2011 proběhl, za účasti vedení VŠP, a. s., řídícího výboru projektu, projektového týmu a Expertů – garantů modulů,  první workshop projektu Inovace SP (CZ.1.07/2.2.00/15.0425). Zahájení jednání a seznámení cílem plánovanými aktivitami projektu provedl hlavní manažer projektu PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Rektor školy seznámil přítomné s koncepčním záměrem Vysoké školy podnikání, a.s. v návaznosti na projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0425 Inovace SP