Průběžná kontrola odboru OP VK MŠMT

30.11.2011

Dne 28.11. 2011 byla zahájena třídenní kontrola č.20/2011 z odboru řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR. Předmětem kontroly bylo ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projektech realizovaných v rámci OP VK příjemcem dotace VŠP,a.s.

Protokol o výsledku kontroly bude ze strany MŠMT zastoupené kontrolní skupinou zaslán po ukončení kontrolní činnosti. Na místě provedené kontroly nebyly zjištěný žádné závažné administrativní nedostatky.

Dne 10. 4. 2012 byl zaslán e-mail koordinátorem kontrol OP VK s požadavkem na doložení dílčího administrativního podkladu k výběrovému řízení na dodávku informačního webového portálu projektu. Po splnění požadavku byl ze strany kontrolního orgánu MŠMT uzavřena kontrolní činnost projektu r.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0425 Inovace akreditovaného studijního programu Vysoké školy podnikání, a.s. do modulárního členění.