Konference

21.5.2012

Prorektor pro spolupráci s podniky a zahraniční vztahy, na poradě řídícího výboru konference dne 18.5., informoval členy o převzetí záštity ze strany MPSV ČR nad konáním projektové konference.