Konference projektu

25.4.2012

Připravný výbor konference na svém zasedání dne 24.4. schválil tématické zaměření konference, včetně názvu, termínu konání a programu.

téma konference

PODNIKÁNÍ VE VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXI

Datum konání: 8. června 2012

Místo konání: Vysoká škola podnikání, a.s.

Program konference:

  9:00 –   9:30 hodin       registrace účastníků

  9:30 – 11:30 hodin       I. část konference

  1. úvodní vystoupení – doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. – rektor VŠP
  2. představení projektu – PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. – hl. manažer projektu VŠP
  3. Prezentace výstupů projektu:

a)      Klíčové kompetence – doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. UJAK

         (prezentuje PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.)

b)      Studie tvorby modularizace – Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D. UJAK

          (prezentuje PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.)

c)      Metodika tvorby modulů v návaznosti na akreditovaný studijní program –

          (prezentuje Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA – prorektorka VŠP)

d)      Prezentace výukových materiálů – PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. 

e)      Pilotování modulů – Ing. Martina Teperová

f)       publicita projektu – Ing. Martina Teperová

4. Teoreticko-metodologické aspekty vzdělávání v terciérní sféře

a)      Politika v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na tvorbu kurikulí VŠ

b)      Rozvoj dalšího vzdělávání v návaznosti na trh práce

         Ing. Pavel Kryštof , ředitel Fondu dalšího vzdělávání

  11:30 – 12:30 hodin     přestávka

  12:30 – 17:00 hodin     II. část konference – jednání v sekcích

Sekce č. 1  

1. Implementace projektových výstupů do rutinního využívání ve výuce – PaedDr. Mezuláník, CSc.

    Diskuze

2. Celkové zhodnocení přínosu projektu a jeho udržitelnost  - PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

    Diskuze

Sekce č.2

  1. Modularizace studijního programu na soukromých VOŠ – Ing. Renata Nešporková, Ph.D., MBA

          Diskuze