Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEÁMUS

8.11.2011

Zástupci obchodního oddělení, studenti VŠP, a. s., částečně také rektor a prorektorka pro studium, která zde také zastupovala projektovou roli Experta – garanta obsahu projektu, seznamovali návštěvníky veletrhu s inovací akreditovaného bakalářského studia do modulárního členění, na které jsme získali finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Návštěvníci si odnášeli propagační materiály školy, včetně propagačního letáku seznamující zájemce o studium o finanční podpoře ESF na inovovaný produkt školy.

Naše vysoká škola „dopadla“, nad očekávání výborně. Nejenom proto, že jsme se představili v pravdě atraktivní expozicí, o níž byl značný zájem, ale také počtem kontaktů, na veletrhu získaných v počtu 1943. Dá se tedy říci, že bezmála každý patnáctý z návštěvníků, kteří pavilonem veletrhu prošel, se zastavil u nás, strávil zde pár minut a zanechal nám elektronický kontakt pro další akviziční působení při přípravě akademického roku 2012/2013. V letošní konkurenci 185 vystavovatelů se VŠP zcela jistě neztratila.