Aktualizace harmonogramu projektových aktivit

13.12.2011

Realizace klíčové aktivity pilotního ověřování výukových modulů se prodlouží oproti původnímu harmonogramu o dva měsíce. V souladu s aktivitami projektu budou výukové moduly pilotně ověřovány na cílové skupině jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto projektovou aktivitu dát do souladu s rozvrhem studentů v obou dvou formách výuky. Jelikož výuka u cílové skupiny probíhá až do 20.1.2012, bylo nutné v souladu s Metodikou pilotního ověřování zachovat rozsah pilotního ověřování ve výuce a tuto klíčovou aktivitu prodloužit tak, aby bylo možné zpracovat průběžné vyhodnocení Závěrečných zpráv lektorů pilotního ověření.