WORKSHOPY A ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

 

1.   Organizace 3 workshopů, první z nich se uskuteční v úvodní části řešení projektu. Jeho cílem bude seznámení řešitelského týmu s cíli projektu, jeho řízení a aktivitami. Workshopu se zúčastní i vybraní představitelé cílových skupin a externí odborníci z oblasti podnikání a modulární výuky v terciární sféře. Druhý workshop bude zaměřen na prezentaci vytvořených modulů, příslušných metodik a dalších výstupů. Účastníky workshopu budou kromě řešitelského týmu i zástupci cílových skupin a externí odborníci z oblasti podnikání a modulární výuky v terciární sféře.Třetí workshop byl schválen v rámci žádosti o nepodstatnou změnu v průběhu monitorovacího období a cílem jednání bylo průběžné hodnocení a celková analýza výsledků I. etapy pilotního ověření výukvocýh modulů v rámic plnění klíčové aktivity 03.

2.   Závěrečná konference bude hodnotit výstupy projektu jako celku za účasti řešitelů projektu, zástupců cílové skupiny a odborné veřejnosti. 

Aktivita je realizována v přímé spolupráci s partnerem.  Do aktivit budou zapojeni sociální partneři.

 

 

Workshop č.1

Workshop č. 2

Workshop č. 3

Závěrečná konference projektu