VYTVOŘENÍ A SPRÁVA INFORMAČNÍHO PORTÁLU A INOVACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŠKOLY

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Základem klíčové aktivity je vytvoření webového informačního portálu, který bude sloužit řešitelům projektu i cílovým skupinám v průběhu řešení i po jeho skončení. V souvislosti s přechodem na modulární uspořádání studijního programu bude inovován stávající informační systém, který bude sloužit cílovým skupinám, v průběhu řešení projektu v pilotním režimu, po ukončení projektu v rutinním provozu. Klíčová aktivita má tedy dvě dílčí aktivity:

1. Vytvoření a správa informačního portálu.

Portál se svými výstupy bude sloužit jako informační podpora o nových modulech studijního programu, o možnostech  uplatnění absolventů vyvinutých vzdělávacích modulů vybavenými příslušnými kompetencemi v praxi, bude uveřejňovat analytické studie a statistiky případně odkazy na ně.Celkové portálové řešení bude navrženo jednak jako podpora řízení celého projektu (projektový web) a jednak jako externě dostupný produkční web. Celkové portálové řešení bude zajištěno subdodavatelsky. Vzdělávací moduly budou pro certifikované učitele, projektový a řešitelský tým k dispozici na webovém portálu. WWW aplikace bude zpřístupněna všem cílovým skupinám k evaluační mechanismy a pilotování výstupů projektu, jejich publikační a konferenční činnosti. Na aktivitě se budou podílet cílové skupiny především formou průběžné a závěrečné evaluace.

2. Adaptace stávajícího informačního systému.

Proběhne adaptace stávajícího informačního systému VŠP, a.s. (ISIS), který je v současné době konstruován výhradně na předmětové uspořádání výuky. Systém bude obsahovat všechny funkcionality umožňující podporu modulární výuky (zápis do modulu, záznam průběžných výsledků studia, celkové hodnocení, termíny zkoušení vazby na stipendijní agendu apod. Předpokládá se jeho nasazení v pilotním režimu v průběhu projektu a v rutinním provozu po ukončení projektu. Na aktivitě se budou podílet cílové skupiny především formou průběžné a závěrečné evaluace obou vysokých škol.