PILOTNÍ OVĚŘENÍ VÝUKOVÝCH MODULŮ A ŠKOLENÍ VYUČUJÍCÍCH PRO VÝUKU V MODULÁRNÍM SYSTÉMU

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Klíčová aktivita je založena na praktickém ověření využitelnosti nově vzniklých výukových modulů a proškolení vyučujících Vysoké školy podnikání, a.s. Klíčová aktivita je realizována prostřednictvím dílčích aktivit:

1. Realizace praktického ověření možnosti realizace výukových modulů.

Cílem je otestovat zpracované moduly na vybraných účastnících cílových skupin a realizovat tak zpětnou vazbu jednak ve formě testování a měření zvýšení úrovně klíčových dovedností a dále ve formě subjektivního hodnocení samotnými účastníky testování. Realizace pilotního ověření bude probíhat formou odpovídající danému modulu a může zahrnovat přímou výuku, samostatnou práci, prezentaci, workshopy, apod. Budou zpracovány evaluační dotazníky pro účastníky pilotního ověřování a prostředky pro jejich vyhodnocení.

2. Proškolení vyučujících pro výuku v modulárním systému

Proškolení proběhne ve dvou etapách, nejprve budou proškoleni interní vyučující školy, v druhé etapě externí vyučující. Proškolení proběhne formou interaktivních workshopů, v rámci kterých vyškolení lektoři modulů seznámí vyučující s koncepcí modulárního systému (training-to trainers model), strukturou modulů, návaznostmi na stávající studijní obor, s organizací výuky v modulárním členění, s využitím stávajících studijních textů a nově vzniklých materiálů a studijních textů. Další formou proškolování bude probíhat e-learningovou formou individuálního studia materiálů a komunikace s lektory/garanty modulů.

3. Nově vzniklé produkty budou podrobeny vnitřní a vnější evaluaci. Vnitřní evaluace bude spočívat v zapojení cílových skupin a odborníků z obou vysokých škol. Vnější evaluace předpokládá expertní posouzení výstupů klíčové aktivity a evaluaci ze strany sociálních partnerů (zaměstnavatelů).

 

METODICKÉ MATERIÁLY AKTIVITY